Säkra vakuumbrytare

Diarienummer 2016-01090
Koordinator Hughes Power System AB
Bidrag från Vinnova 490 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - februari 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

Elektriska vakuumbrytare fungerar efter Paschen kurvan, där elektrisköverslagsspänning ökar drastiskt då undertrycket understiger 10-3 mBar. Vid högre tryck blir en elektrisk vakuumbrytare funktionsoduglig och som följd, farlig att använda i elektriska mellan och högspänningsanläggningar. Projektet har en enkel och funktionsduglig sensor som fungerar som "online" sensor då vakuumbrytaren är i funktion och spänning satt.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet följer efter projektplanen. Utfallet är en fungerande metod för att bedöma om en elektrisk vakuumbrytare är duglig ur vakuumperspektiv för att bryta en märkström. Syftet med projektet var att utveckla en billig och enkel vakuum sensor för elektriska vakuumbrytare som kan konstatera om brytaren är funktionsduglig med tillräckligt lågt undertryck.

Upplägg och genomförande

Det startade med en teoretisk studie av olika metoder för att konstatera olika nivåer för elektriskt överslag i vakuum. Efter den teoretiska studien, så har projektet arbetat med laborationer tester för att komma fram till en fungerande modell för en vakuum sensor. Det konstaterades att det var mycket svårt att hitta konsulter som arbetar med utveckling av elektriska vakuumbrytare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.