Säker Distribution genom Öppen Innovation

Diarienummer 2013-04156
Koordinator VIKTORIA SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 450 369 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet har varit att underlätta för distributörer av gods under uppförandet av västsvenska paketet genom framtagande av en digital tjänst baserade på öppna data för trafikläget (från Trafikverket samt Göteborgs Stad). Den vinnande tjänsten har bedömts av medverkande och aktivt deltagande och utvärderande privata branschaktörer att både adressera problematiken samt ha utsikter att bli långsiktigt hållbar. Den vinnande tjänsten har dessutom använt öppna störningsdata som viktigaste byggsten.

Resultat och förväntade effekter

Tävlingen har resulterat i en prototyp av en tjänst som kan användas av godsdistribuerande privata aktörer i Göteborg för öka förutsägbarheten av leveransen av gods i en trafiksituation som präglas mycket störningar. Under projektet har följande aktörer aktivt medverkat, både i att beskriva behov samt vid bedömning av inlämnade bidrag: DSV, Renova, DHL och Schenker.

Upplägg och genomförande

Det tidigare beskrivna har i stort följts och fungerat bra. I projektplanen var finansiering av priset inte med och att söka prissponsorer kostade mycket tid i början. övriga åtgärder 1) DATEX II bedömdes ha en relativt hög instegströskel vilket gjort att projektet genomfört en workshop kring standarden samt givit möjlighet för deltagare att få teknisk support från Trafikverket 2) öka förståelse för distributörernas processer och behov av trafikinformation genom en kartläggning av deras behov, en workshop med distributörer och intervju filmer med dem.

Externa länkar

Tävlingswebbsidan

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.