Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Round Robin karaktärisering

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Karakterisering och standardisering av grafen ses som några av de största hindren och utmaningarna för att kunna nyttiggöra grafen i tillämpningar. Det finns även många varianter av grafen och alla leverantörer specificerar inte materialet på ett likvärdigt sätt. Det är därför svårt att utveckla nya produkter. Projektet genomfördes som strategisk insats inom SIO Grafen och avsåg att påskynda uppbygganden av en öppen databas kring validerat grafenmaterial. En rapport och databas presenteras nu på SIO Grafens hemsida.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har visat på vikten av karakterisering. Detta kommer underlätta valet av lämpligt grafen för utveckling av nya produkter i nya projekt.Kunskapen kring karakterisering av grafen inom det svenska nätverket har ökat. En stor fördel med BET (analys av ytarea) och XPS (kemisk analys) är att de endast kräver begränsad provpreparering. XPS är en avancerad teknik, som dock är väl anpassad till analys av grafenmaterial. BET är en enklare metod, men är inte lika väl anpassad. SEM kan ge bra information om flagstorleken och morfologin, men kräver mer provpreparering och omsorgsfullt valda inställningar. Materialleverantörerna delgav inte kompletta materialdatablad av materialen. Därför kunde bara vissa delar jämföras med utlovad kvalitet. Detta tydliggör dock ytterligare vikten av egna valideringar.

Upplägg och genomförande

Sex olika grafenmaterial (inklusive ett rGO och ett GO) från tre olika leverantörer valdes ut av projektledare från tidigare projekt inom SIO Grafen. Detta säkerställde att relevanta material undersöktes. Analysleverantörer togs fram i en öppen process. KTH, RISE och RISE IVF karakteriserade grafenmaterialen med fyra olika analysmetoder (BET, SEM, TGA och XPS). Två utav dessa metoder (BET och SEM) användes parallellt av två olika organisationer. Programkontoret omfördelade grafenet i anonyma behållare så att analysleverantörerna inte visste vilket material eller leverantör provet kom ifrån.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 juni 2018

Diarienummer 2018-02639

Statistik för sidan