Round Robin karaktärisering

Diarienummer 2018-02639
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2018
Status Pågående