Robotteknik för planritning

Diarienummer 2015-00783
Koordinator Pirex AB - Meteorvägen 29
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid mars 2015 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Förstudiens syfte var att undersöka marknadsbehovet och bärkraften av idéen samt etablera ett nödvändigt kontaktnät. Det visade sig en första prototyp och marknadsintroduktion båda är mer närliggande än förväntat. Marknadsbehovet visade sig även markant större än först uppskattat. Undersökningar från Svensk byggtjänst vi tagit del av visar bristande kommunikation i större byggprojekt fördyrar byggprojekt med cirka 13%, motsvarande 32 miljarder per år.

Resultat och förväntade effekter

Bärkraften har etablerats och bekräftats både internt och externt. En intern teknisk utvecklingsplan har etablerats och ett samarbete med KTH för kommande fas är klar. Marknadsbehovet och möjliga besparingar visade sig markant större än uppskattat. Platsbesök har gjorts på fabriken som i nästa skede kommer att tillverka den första prototypen. Patentmöjligheterna kommer utredas i nästa etapp. I nästa skede kommer en prototyp utvecklas med ett nära samarbete med KTH och byggbranschen för snabb marknadsintroduktion.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i nära samarbete med projektparter inom industri, politiken, akademiskt och byggbranschen samt platsbesök på fabrik och byggarbetsplatser. Något som kommer underlätta för nästa steg i processen och påskyndar en snabb marknadsintroduktion samt säkerställer att det reella marknadsbehovet uppfylls.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.