Robotmodul för rehabilitering

Diarienummer 2014-05997
Koordinator 1080 Motion AB
Bidrag från Vinnova 31 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - april 2015
Status Avslutat