Returnhelper

Diarienummer 2016-01912
Koordinator STOCKHOLMS UNIVERSITET INKUBATOR AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att ta fram en plattform som utgår från tesen att kunder som returnar varor ofta inte vill ångra sitt köp, de gör det för att de är missnöjda. Returnado byggde en plattform för att bemöta kunders missnöje på ett smartare sätt, vilket leder till nöjdare kunder och högre lönsamhet för e-handlare. Returnado utvecklade under projekttiden en plattform som e-handlare kan integrera i sina befintliga butiker, och där konsumenter lättare kan få sina missnöjen bemötta.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i en teknisk plattform som e-handlare kan använda för sin egen verksamhet samt som ett kundservice-verktyg mot deras kunder. Returnado har också som ett resultat av projektet fått sin första kund vilket är en bekräftelse att angreppssättet Returnado utgår från är intressant för marknaden. Returnado förväntar sig att kunna koppla på fler kunder i en närtid.

Upplägg och genomförande

Returnado har i utvecklandet av tjänsten arbetat med ett antal nyckelpersoner inom e-handel, start-upsfären samt systemutveckling. För att få tillgång till specialiserad kompetens under sommaren har bolaget till stor del arbetat med frilansare och egna nätverk. Något som möjliggjort att projektet fått tillgång till specialiserad kompetens som behövts under utvecklingens gång inom de nödvändiga tekniska och affärsmässiga områdena. Ett arbetssätt som fungerade väl och som Returnado troligtvis kommer fortsätta anamma.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.