Resurseffektiva väteresistenta höghållfasta stål

Diarienummer 2016-02018
Koordinator SSAB EMEA AB - SSAB EMEA AB, Oxelösund
Bidrag från Vinnova 4 949 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - augusti 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Ökad användning av höghållfasta stål ger en högre resurseffektivitet och är en viktig strategi för att Svensk industri skall behålla och stärka sin marknadsposition. För att dessa stål skall nå fullt ut är det ytterst viktigt att man kommer till rätta med sprödbrott på grund av väte vilket ofta begränsar användningen. Målen är bland annat att få fram relevanta provningsmetoder för materialutveckling och för stöd till konstruktions arbete för slutanvändaren, samt ett svenskt väte-nätverk.

Förväntade effekter och resultat

Projektet skall öka användningen och användbarheten av höghållfasta stål i aggressiva och komplexa miljöer ur ett slutanvändarperspektiv. Det stödjer slutanvändare och materialtillverkare med framtagning av relevanta, anpassningsbara provningsmetoder för demonstration av god strukturell integritet. Vidare ökas förståelsen kring vätets inverkan på mekaniska egenskaper och degradering av komponenter i ett brett spektra av applikationer. Detta kommer att öka konkurrenskraften för svensk industri.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i sju arbetspaket, länkade till olika stadier i två värdekedjor med demonstratorer. Verksamheten inom arbetspaketen kommer att vara materialmodifieringar for att minska vätekänsligheten, elektrokemisk och brottmekanisk provning samt fälttester. En livscykelanalys kommer att göras på de två demonstratorerna. Resultaten från de olika testerna under projekts gång kommer att används till att uppdatera och förbättra tidigare använd tester.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.