Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resurseffektiv papperstillverkning med eukalyptusmassa

Diarienummer
Koordinator RISE INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har uppnått sitt mål. Målet har varit att etablera ett brasilianskt-svenskt samarbetet för utveckling och utvärdering av nya koncept med fiberbaserade styrketillsatser och ny torkningsteknik inom papperstillverkning. De inom projektet genererade koncepten har vid en framtida industriell implementering som syfte att bidra till en mer resurs-och kostnadseffektiv papperstillverkning.

Resultat och förväntade effekter

Ett kontaktnät och lovande samarbete mellan brasilianska och svenska aktörer har utvecklats. Arbetet med att starta upp och genomföra det planerade projektet fortsätter och däri mer konkreta svar på förväntningar såsom -Mindre behov av fiberråvaror och minskad energiförbrukning vid papperstillverkning, eller att produkter med nya egenskaper kommer till marknaden - Minskat motstånd till att genomföra pilotförsök via tillgängliga demoanläggningar, vilket förväntas möjliggöra snabbare och enklare industriell implementering av utvecklade koncept och ny teknik.

Upplägg och genomförande

Kontakter och möten med potentiella samarbetspartners har genomförts enligt plan för att diskutera och utveckla idéer kring nya processkoncept som skulle kunna bidra till en mer resurseffektiv papperstillverkning. Det visade sig relativt lätt att få med partners från den svenska sidan, medan företagen i Brasilien var betydligt svårare att nå fram till. Genom konsulthjälp från Business Sweden, som har kontaktat och träffat flera företag, har vi nu lyckats få med företaget CMPC. Arbetet med att realisera den projektplan som skrivits inom brofinansieringsprojektet fortsätter nu.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 november 2017

Diarienummer 2017-05171

Statistik för sidan