Resurseffektiv papperstillverkning med eukalyptusmassa

Diarienummer 2017-05171
Koordinator RISE INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att etablera ett brasilianskt-svenskt samarbetet för utveckling och utvärdering av nya koncept med fiberbaserade styrketillsatser och ny torkningsteknik inom papperstillverkning. Målet är att uppnå en mer resurseffektiv tillverkning av mjukpapper och kartongprodukter baserade på eukalyptusmassa.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas bidra till - Stärkt samarbete mellan brasilianska och svenska aktörer inom området för tillverkning av mjukpapper och kartong - Mindre behov av fiberråvaror och därmed minskad energiförbrukning, eller att produkter med nya egenskaper kommer till marknaden - Minskat motstånd mot att genomföra fabriksförsök, tack vare en mobil demoanläggning, vilket förväntas möjliggöra snabbare och enklare industriell implementering av utvecklade koncept - Införandet av ny torkteknik som möjliggör mindre energiförbrukning vid tillverkning av mjukpapper och kartong

Planerat upplägg och genomförande

Först kommer ett brasilianskt-svenskt konsortium att bildas, som tillsammans gör en teknoekonomisk utvärdering av produktionskostnader och bedömer potentialen för nya koncept. Därefter kommer labb- och pilotfaciliteterna hos RISE att nyttjas för att utveckla utvalda koncept. De utvecklade koncepten kommer att utvärderas hos brasilianska massa- och pappersproducenter med hjälp av en mobil test- och demoanläggning för att uppnå och implementera en mer resurseffektiv tillverkning av mjukpapper och kartong.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.