Resurs och energieffektiv värmebehandling av stål

Diarienummer 2014-04997
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 247 860 kronor
Projektets löptid februari 2015 - november 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Industry Outgoing 2014-09-16

Syfte och mål

Syftet och målet med projekt var: (1) att kvalificera projektledaren professionellt och akademiskt. (2) att upprätta ett fungerande samarbete med utrustningsleverantörer för framtida forskningsprojekt. (3) att undersöka hur lågtrycksuppkolning (LPC) kan bidra till en mer resurs- och energieffektiva värmebehandling av stål i industrin. Uppfyllelse i enlighet med projektmålen får anses vara god: Projektledaren är i kontakt med svenskt universitet för möjlighet till akademisk affiliering samt att aktiviteten hos Svensk industri för lågtrycksuppkolning har ökat.

Resultat och förväntade effekter

Projektledaren samt hemmaorganisationen, Swerea IVF, har ökat sin kompetens inom lågtrycksuppkolning, samtidigt som intresset för tekniken har ökat hos industrin. Projektledaren har fått möjlighet att delta på ett antal internationella konferenser samt ökat sina möjligheter till akademisk affiliering. Tre konferenspublikationer har producerats samt ytterligare två har påbörjats under projektet och kommer presenteras under 2017.

Upplägg och genomförande

Projektledaren har genomfört ett forskningsprojekt kring lågtrycksuppkolning och arbetat med karriärutveckling. Projektledaren har deltagit vid fyra internationella konferenser och presenterat forskningsresultat vid tre av dessa. Projektledaren har även deltagit i en ledarskapskurs genom Swerea acadamy samt genomgått utbildning i lågtrycks- och atmosfärsuppkolning hos mottagarorganisationen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.