Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag till Israel - DiSiDiN

Diarienummer
Koordinator TECHINOVA AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - februari 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Tack vare konferensen så ökade kunskapen inom IT-säkerhet och den var på många sätt en ögonöppnare. Både genom diskussion med andra deltagare och genom att lyssna på föredragen så fick vi idéer och inspiration till hur vi ska göra våra produkter säkrare. På mässan identifierades ett par produkter som vi eventuellt skulle kunna erbjuda våra kunder för att öka deras IT-säkerhet. Många nya kontakter togs, och av speciellt intresse i Beér Sheba, som på längre sikt kanske kan leda till någon form av samarbete.

Resultat och förväntade effekter

Med de kunskaper, erfarenheter och kontakter vi fått tack vare resan så kan vi stärka Techinovas erbjudande och utveckla än mer konkurrenskraftiga produkter. Vi kan eventuellt också komplettera vårt erbjudande med produkter nämnda ovan.

Upplägg och genomförande

Vår mjukvarukonsult, Anders Karlberg, som ansvarar för genomförandet av mjukvarudelen i projektet DiSiDiN, deltog i konferensen, vilket finansierades av VINNOVA.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 februari 2019

Diarienummer 2019-00770

Statistik för sidan