Resebidrag för projekt: Detektion av diabetesrelaterad neuropati

Diarienummer 2012-02618
Koordinator DDD NORTH AB
Bidrag från Vinnova 7 734 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - september 2012
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2012-2013