Resebidrag Eureka Schweiz

Diarienummer 2015-04699
Koordinator Voysys AB - Norrköping
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid september 2015 - oktober 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA