Resebidrag Eureka Nederländerna

Diarienummer 2015-04124
Koordinator MONOCL AB
Bidrag från Vinnova 12 296 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - september 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA

Syfte och mål

Syftet med resan var att träffa och diskutera ett eventuellt Eurostars-samarbete, och resultatet var att man kom överens om att ett projekt ihop skulle vara givande för alla parterna. Målet, att man skulle hitta en partner att samarbeta med i ett Eurostars-projekt, uppfylldes därmed.

Resultat och förväntade effekter

Förhoppningen med resan var att parterna skulle ha många gemensamma beröringspunkter trots de olika formaten man arbetar i, vilket också stämde. Det fanns många lika intressen och fokus i de två verksamheterna, och en tydlig grund att samarbeta kring.

Upplägg och genomförande

Representanter ifrån Monocl reste till den potentielle projektpartners kontor i Leiden där man under två dagar mötte den potentielle projektpartnern och diskuterade projektet, olika arbetspaket och målet med projektet. Olika funktioner fanns representerade ifrån båda parterna vilket bidrog till en väldigt givande diskussion och en bra stomme att skriva ansökan utifrån.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.