Resebidrag EUREKA - Eurostars till Swiss-Scandinavian Bio-Business Seminar i Zürich

Diarienummer
Koordinator Xbrane Bioscience AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid februari 2013 - mars 2013
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-00648

Statistik för sidan