Resebidrag EUREKA - Eurostars till Swiss-Scandinavian Bio-Business Seminar i Zürich

Diarienummer 2013-00648
Koordinator Xbrane Bioscience AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid februari 2013 - mars 2013
Status Genomfört
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2012-2013