Resebidrag Algoryx

Diarienummer 2013-03241
Koordinator Algoryx Simulation AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att deltaga i utställningen Innovative Sweden samt en paneldebatt på,ambassaden, och så har också gjorts. Målet var att få publicitet i Japan, vilket uppfylldes väl tack vare bevakning av japansk media och TV. Dessutom var det ett mål att etablera komtalter med kunder och partners vilket också uppfylldes inte minst genom att Algoryx tecknade ett återförsäljaravtal under besöket.

Resultat och förväntade effekter

resultatet är att Algoryx nu har etablerade partnerrelationer i Japan och god tillväxt i försäljningen.

Upplägg och genomförande

vi följde planeringen från SI och ambassaden och det fungerade väl. Dessutom hade gjort en hel del egen planering av företagsbesök och möten med potentiella kunder och partners. Allt fungerade bra.

Externa länkar

reportage om Algoryx besök i Japan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.