Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag 2019 Israel

Diarienummer
Koordinator The Loop Factory AB
Bidrag från Vinnova 60 000 kronor
Projektets löptid maj 2019 - juli 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och målet har varit att delta i Go Global Foodtech-programmet som arrangeras i Israel genom Vinnova och Innovation Center Denmark, Målsättningen har varit att bättre förstå, utveckla och bygga förutsättningar för framgångsrik marknadsintroduktion med samtidig internationalisering. Programmet innebär också möjligheter till nätverkande, dela erfarenheter och lära av andra aktörer inom området.

Resultat och förväntade effekter

Programmet har överträffat förväntningarna! Vi har haft ett fullspäckat program som har gett oss en god inblick i hur företag och kapitalfonder arbetar och utmanats i vårt sätt att tänka. Veckan har resulterat i en skarpare strategi och handlingsplan framåt men också många kontakter att arbeta vidare med.

Upplägg och genomförande

Upplägget har varit besök hos företag och kapitalfonder aktiva inom den israeliska start-up världen. Besöken har varvats med workshop och företags pitcher. The Loop factory har representerats av två personer, VD och marknadsansvarig, vilket har varit värdefullt att få tid tillsammans och dela intrycken.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2019

Diarienummer 2019-02645

Statistik för sidan