Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag 2019 - Storbrittanien

Diarienummer
Koordinator NEXTCELL PHARMA AB - Karolinska Institutet Science Park
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - juni 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Anledningen till att NextCell Pharma delta i det planerade eventet ‘partnering opportunity between UK and Sweden around Regenerative Medicine and Advanced Therapies’ beror på flera olika anledningar: 1. Evenemanget ger oss tillgång till liknande brittiska företag och forskningsgrupper med vilka det kan finnas möjlighet till potentiella samarbeten. Till exempel på samverkande kliniska prövningar eller för andra partnerskap 2. Genomföra gemensamma bidragsansökningar 3. Få insikt i CGT Catapult UKs verksamhe

Resultat och förväntade effekter

Trots att det här är ett relativt litet projekt kan det komma att få stor betydelse för NextCell Pharma. Vi får tillgång till ett stort nätverk av brittiska företag där det finns chans till potentiella samarbeten. Eventet, som anordnas av CGT Catapult UK, kommer att ge oss möjlighet att inhämta viktig kunskap samt bygga värdefulla relationer med Storbritanninens ledande bolag inom Life Science.

Upplägg och genomförande

Vi kommer nu att ytterligare utvärdera potentiellt samarbete och / eller bidrags ansökningsmöjligheter med brittiska företag

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 april 2019

Diarienummer 2019-02278

Statistik för sidan