Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag 2019 - Storbritannien

Diarienummer
Koordinator CLINE SCIENTIFIC AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid maj 2019 - juni 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Målen med resan uppfylldes.

Resultat och förväntade effekter

Resan resulterade i knytandet av nya kontakter och påbörjade diskussioner med möjliga samarbetspartners.

Upplägg och genomförande

Mötet var välorganiserat och det var enkelt och smidigt att fullfölja projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 maj 2019

Diarienummer 2019-02661

Statistik för sidan