Resa Israel BioMed

Diarienummer 2012-01451
Koordinator OLA OCH MARTIN STEINBERG HOLDING AB
Bidrag från Vinnova 12 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - maj 2012
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2012-2013