Rena klimatsystem sparar energi

Diarienummer 2014-02270
Koordinator OCO Nordic AB - Helsingborg
Bidrag från Vinnova 114 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

OCO Nordic AB har genomfört ett relativt kort projekt i syfte om att utveckla metod och utrustning för rengöring av klimatsystem (värme & kyla). Projektet ledde till att vi både utvecklade våra metoder samt utvecklade ny utrustning för att skapa ett bättre erbjudande till marknaden.

Resultat och förväntade effekter

Under slutet av 2014 har vi sett en tydlig uppgång i antalet uppdrag som genomförts och som beställts. Vi har även lyckats få ett godkännande av vår rengöringsmetod utifrån ett miljöperspektiv från ett av Sveriges största fastighetsbolag, vilket vi ser som ett viktigt strategiskt steg i vår marknadsutveckling.

Upplägg och genomförande

Projektet var ganska litet både när det gäller kalendertid och arbetade timmar. Vi utgick från det ursprungliga upplägget och det visade sig fungera bra. Vi försökte under projektet begränsa den administrativa delen för att kunna få ut så mycket som möjligt utifrån satt budget. Projektet genomfördes enligt nedanstående a) Samla arbetsgrupp och skapa gemensam målbild b) Spika aktivitetsplan med inblandade parter c) Utför aktiviteter och följ upp d) Utvärdera resultat av genomförda aktiviteter och ta beslut om fortsättning e) Gå vidare med etablering

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.