Ren Idrott - Blod dopnings test

Diarienummer 2015-05299
Koordinator PRO TEST DIAGNOSTICS AB
Bidrag från Vinnova 3 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - augusti 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Utveckling av ett test som skiljer på blod taget från en individ före och efter en blodtransfusion (bloddoping). En validering av metod och produkt för att nå acceptans från WADA (World Anti Doping Agency) sker genom samverkan mellan forskning, produktutveckling, idrotten och ackrediterade dopingkontroll lab. Alla steg från provtagning, transport, förvaring, analys och rapportering måste klargöras.

Resultat och förväntade effekter

Klargörande av de processer som ger acceptans föregås av den insamling och analys av blodprover som krävs för produktutveckling. Prover från rena elitidrottare och i studien dopade individer av olika genetiskt ursprung samlas in och analyseras med avancerade protein/peptid metoder (masspektrometri). Ur dessa analyser väljs ett fåtal biomarkörer ut för validering och potentiell produktion i ett kommande dopingtest. Effekten av projektet är en korrekt studiedesign, vilket säkerställer att framtida medicinska och juridiska beslut om misstänkt doping fattas på korrekt grund.

Upplägg och genomförande

Validering av analysprotokoll är helt avgörande för att uppnå förväntad effekt. Likaså kunskap om vilka toleranser som medges i ett analyssvar, speciellt för att kunna vara juridiskt avgörande. Ett stort antal blodtransfusion måste därför genomföras, parallellt med insamling av prover från elitidrottare vid träning, tävling och andra extrema situationer. Olika genetiska sammansättning gör att prover måste tas från en stor mängd olika befolkningsgrupper. En statistiskt säkerställd analys är inte nödvändigtvis tillräckligt stark för att i juridisk mening vara tillräcklig.

Externa länkar

http://protestdiagnostics.com/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.