REINCARNATE

Diarienummer 2014-02221
Koordinator ECRIS AKTIEBOLAG - ECRIS AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att utvärdera möjligheterna att utöka befintlig verksamhet inom återtillverkning av komponenter från personbilar till att också innefatta återtillverkning för helt nya tillämpningar. Projektet visar på goda möjligheter för en utökad återtillverkningsverksamhet. För ett flertal utvecklade produktexempel bedöms såväl den potentiella ekonomiska- som miljömässiga potentialen som hög. Beslut om att fortsätta utforska detta nya innovativa spår har tagits.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i ett antal fysiska prototyper med tillhörande förslag på varumärke och marknadsföringsstrategi samt utkast på affärsmodell. För de mest intressanta produkterna kommer nu med stor sannolikhet en förserie produceras och testas på marknaden. Ett lyckat sådant test resulterar sannolikt i utökat anställningsbehov, nya intäkter och ökad miljönytta.

Upplägg och genomförande

Projektet utfördes i nära samarbete med Jönköpings Bildemontering, Chalmers Industriteknik och BOID. Projektets första del bestod till stor del av demontering och identifiering av potentiella produkter. Efter det följde konceptualisering och prototyputveckling parallellt med utveckling och utvärdering av bl.a. affärsmodell, tillverkningsmetoder, ekonomisk prestanda och miljömässig potential.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.