Reglerade kemikalier i återvunnen plast

Diarienummer 2016-03533
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen Material
Bidrag från Vinnova 1 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - maj 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets syfte är att anskaffa utrustning för mätning av reglerade kemikalier i återvunnen plast samt att utveckla metoder för att mäta och hantera förekomsten av reglerade kemikalier i återvunnen plast. Målet är att Testbädden har utrustning och metoder för att mäta förekomsten av reglerade kemikalier både i labb-miljö och i fält. Kunskapen om den pågående teknikutvecklingen och hur den används inom industrin ökas genom strategiska samarbeten och görs tillgänglig för testbäddens användare.

Förväntade effekter och resultat

Testbädden får möjlighet att bedriva egen teknikutveckling samt att som neutral part utvärdera och prova teknik som utvecklats av andra aktörer för att minska förekomsten av reglerade ämnen i återvunnen plast.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet utförs i tre arbetspaket. AP1: Anskaffning av robust utrustning för att snabbt identifiera och mäta halten av reglerade kemikalier. AP2: Mätning av förekomsten av reglerade kemikalier i utpekade materialströmmar. AP3: Metoder för att avskilja reglerade kemikalier från återvunnen plast.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.