Reglerade kemikalier i återvunnen plast

Diarienummer 2016-03533
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen Material
Bidrag från Vinnova 1 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte och mål har uppfyllts genom att * En ny provprepareringsmetod har tagits fram * En stor insamling och kartläggning har utförts * Samarbeten har inletts med nya utvecklingspartners, företag och offentliga beslutsfattare.

Resultat och förväntade effekter

Resultat: En ny metod för provpreparering har utvecklats för reglerade kemikalier i återvunnen plast. En insamling av återvunna material från ett 10-tal materialåtervinnare i Europa har utförts. Insamlingen ger en nulägesbild av förekomsten av reglerade kemikalier och kan användas för flera framtida studier. En studie av halterna bromerade flamskydd har redan utförts och publicerats i en rapport. Förväntade effekter: Projektet har skapat förutsättningar för bättre beslutsunderlag gällande reglerade kemikalier i återvunnen plast.

Upplägg och genomförande

Utvecklingen av en anpassad metod för provpreparering som bättre återspeglade verkligheten gjordes tillsammans med industriella aktörer. Insamlingen av material underlättades då de industriella aktörerna hade godkänt provprepareringsmetoden och utfördes tillsammans med offentliga beslutsfattare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.