Redaktörsuppdrag inom ramen för regeringsuppdrag kreativa och kulturella näringar

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS (SSE) INSTITUTE FOR RESEAR - Stockholm School of Economics Institute for Research
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - december 2012
Status Avslutat