Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

REACT: fjärrstyrnings- och styrteknik för autonoma fordon

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE ICT Viktoria
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Digital infrastruktur och digital säkerhet
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier inom digital säkerhet och tillförlitlighet

Syfte och mål

Workshopar genomfördes för att diskutera: -Användningsfall för fjärrstop-funktionaliteten av självkörande minibusar, dvs där fordonen kör utan safety host men med bibehållen nivå av sakerhet for passagerarna -Roadmap för utveckling av fjärrstop-funktionalitet och tekniska utmaningar i relation till cybersakerhet -Konsortium för en FFI och två H2020 ansökan

Resultat och förväntade effekter

Inom projektet REACT bildades ett konsortium for utveckling och testing av system för saker fjarrstopp av autonoma minibusar. Utveckling kravs for att framföra dessa fordon utan safety host ombord med bibehållen niva av passagerarsakerhet. Enligt partnerna ar denna funktionalitet kritisk for bred marknadsintroduktion av sjalvkorande minibusar, samtidigt som nya tekniska utmaningar uppstår i relation till cybersakerhet.

Upplägg och genomförande

Under workshopen identifierats nya tekniska och praktiska utmaningar/krav för cybersäkerhet i system för fjarrstyrning av minibussar. Forutom dessa tekniska utmaningar har partnerna även identifierat risken for att utveckling av fjarrstopfunktionalitet inte kommer att gå i linje med forvantan som myndigheter i olika länder kan uttrycka i sin lagstiftning, i synnerhet som mognadsgraden är väldigt olika mellan olika länder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 oktober 2018

Diarienummer 2018-03637

Statistik för sidan