Radikala förändringar i svenska kommuner

Diarienummer 2013-03240
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Avdelningen för ekonomi och styrning
Bidrag från Vinnova 633 777 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Under hösten och vintern 2013/2014 har projektet organiserats, lanserats och startat. Det innebär att några konkreta steg är genomförda: Omvärldsbevakning med projektprecisering Projektets organisation är beslutad och bemannad En kommunikatör/koordinator är rekryterad Rekrytering av 10 kommuner genomförd Konsulter är under upphandling En plan för etapp två finns Huvudprojektet startar i början av april De mål som sattes upp för projektets etapp ett är således uppfyllda. De övriga målen kvarstår inom ramen för huvudprojektet.

Resultat och förväntade effekter

Det inspirationsseminarium som projektet hade i slutet av januari besöktes, och/eller sågs via webben, av 63 kommuner som fick höra mer om projektets upplägg. Det har nu rekryterats tio kommuner som kommer att arbeta tillsammans med SKL för att finna de framgångsfaktorer som bidrar till att skapa innovativa lösningar.

Upplägg och genomförande

En gemensam faktor för tidigare lyckade, internationella exempel har ofta visat sig vara servicedesign. Huvudprojektet, som startade i början av april 2014, har därför till sin början utgångspunkt i just servicedesign, och hur den kan användas som en metod för innovation.

Externa länkar

Projektets hemsida. Projektets Twitteruppdateringar. Projektets blogg. Projektets officiella Facebooksida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.