Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Råd- och Stödportalen för ensamkommande barn och unga och personer som har uppdrag med och för dem

Diarienummer
Koordinator FAMNA - RIKSORGANISATIONEN FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG - FAMNA - RIKSORGANISATIONEN FÖR VÅRD OCH SOCIAL OMSORG UTAN VINSTSYFTE
Bidrag från Vinnova 822 596 kronor
Projektets löptid december 2015 - juli 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte: Att skapa en webbportal med samlad kunskap, råd och stöd till ensamkommande samt personer med uppdrag med och för dem. Webbportalen ensamkommande.org lanseras sista september 2016. Samverkan mellan medverkande organisationer är fastställd och webbportalen inklusive råd- och stödfunktionen kommer finnas kvar på lång sikt och hållas uppdaterad. Fler organisationer är på väg in i samarbetet. Finansieringen är inte löst avseende framtida utveckling av webbsidan.

Resultat och förväntade effekter

Innehållet på webbsidan är utformat ifrån de synpunkter och förslag som vi fått från deltagare i våra workshoppar. Deltagare har varit personal som arbetar för och med ensamkommande, sakkunniga inklusive Gode män och kontaktpersoner samt ensamkommande barn och unga. Det innebär att det är förankrat väl hos de som är målgrupp för webbportalen. Vi har ännu inte fått igång verksamheten runt webbportalen så uppföljningen av hur man upplever användningen har vi inte kunnat genomföra.

Upplägg och genomförande

I projektet har vi haft workshops samt sammanställt befintlig information från webben riktad till ensamkommande barn och unga samt personer som har uppdrag med och för dem. Utifrån lärandet i dessa aktiviteter har vi utformat webbportalen. På organisatorisk nivå finns ett stort intresse för en webbportal för ensamkommande. Flera organisationer vill vara med i projektet. På den individuella nivån ser man en tydlig beskrivning att de som i första hand behöver direkt kunskapsutveckling inte bara är de ensamkommande utan många vuxna som på olika sätt i sin funktion får frågor från barnen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-06314

Statistik för sidan