QuickMIC-Snabbare antibiotikaresistenstestning

Diarienummer 2014-03512
Koordinator GRADIENTECH AB
Bidrag från Vinnova 4 762 600 kronor
Projektets löptid december 2014 - januari 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång För planering- Innovationer för framtidens hälsa 2014 ansökningsomgång 1

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att gå från tidiga resultat som visade diagnostikmetodens potential till att utveckla en instrumentprototyp som automatiskt genererar snabba antibiotikakänslighetsvärden hos blod från sepsispatienter. Parallellt har syftet varit att verifiera den ekonomiska fördelen och behovet hos slutanvändare, dels genom en detaljerad hälsoekonomistudie, dels genom ett större antal besök hos sjukhus fördelade över hela Europa. Projektets mål har till stor del uppfyllts och Gradientech har idag stort fokus på den fortsatta utvecklingen av diagnostiksystemet.

Resultat och förväntade effekter

Gradientech har tillsammans med sina projektpartners genomfört och avslutat vår instrumentförstudie som är en del av IVD systemutveckling - detta innebär att vi idag har instrumentprototyper som arbetar på säkerhetsklassat bakterielaboratorie och som automatiskt genererar AST data från kliniska blodprover (positiva blodkulturer). Genom projektet har vi byggt upp ett nära nätverk med europeiska sjukhus och deras kliniska mikrobiologilaboratorier. Dessa förser oss kontinuerligt med värdefull input i den pågående utvecklingen av IVD systemet.

Upplägg och genomförande

Gradientech har i instrumentförstudien arbetat nära tillsammans med en extern instrumentutvecklare specialiserad inom medicinteknik och IVD. Arbetet har bl.a. inbegripit att projektledaren för instrumentutvecklingen hos Gradientech har arbetat på plats ute hos vår utvecklingspartner med jämna mellanrum. Vi har haft väldigt nära kontakt med våra projektpartner under projektets gång (forskningsgrupp samt kliniska sjukhuslaboratorier) och idag delar flertalet personer sin anställning mellan forskningsgruppen och Gradientech.

Externa länkar

Beskrivning av IVD systemet för snabb AST som Gradientech utvecklar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.