Quantor, Turns foodwaste to profit

Diarienummer 2014-04198
Koordinator EUROPEAN COMPOSTING SYSTEM AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - oktober 2015
Status Avslutat

Externa länkar

Företagsbeskrivning, produktinformation samt analyser av Qunator Trumkompostering. Processbeskrivning och produkter