Qlocx - Den moderna postboxen för hemleveranser

Diarienummer 2016-01523
Koordinator Qlocx AB - Wenner-gren Center
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - januari 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

Syftet med Qlocx projekt var att omvandla en idé och koncept till en fysisk produkt samt testa denna i verklig miljö tillsammans med speditörer och konsumenter för att utvärdera hur attraktiv lösningen är för intressenterna som verkar på marknaden. Målen var att bygga en fysisk produkt tillsammans med en mjukvara samt utföra själva piloten i tidigt skede. Både syftet och målen uppnåddes med positivt utfall och inom givna tidsramar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i en första prototyp i 30 ex. av leveransboxen som ställdes ut i Vaxholm i Stockholm. Därtill byggdes en mjukvarutjänst för att ta emot leveranser som en mobilapplikation där man bland annat kan övervaka leveransen, få notifikationer när varan är levererad och fysiskt öppna leveransboxen. Till detta kopplades två speditörer in i systemet där Bring och Citymail började leverera paket genom 6 st e-handlare. Totalt blev utfallet 68 leveranser och mängder med feedback för att göra systemet bättre med ett generellt positivt respons på funktionaliteten.

Upplägg och genomförande

Upplägget följde tre stycken väl strukturerade arbetspaket med en hyfsat realistisk tidsplan. Projektet höll tidsplanen med mindre variationer och genomfördes i princip likadant som beskrevs i genomförandeplanen. Önskvärt hade varit att fler speditörer och e-handlare anslöt sig till systemet från början men i och med att vi fick en större förståelse för de komplexa flödena som genomsyrar last-milelogistiken genom projektet så är vi väldigt nöjde än så länge med 2 speditörer och 6 e-handlare samt en bra pakettrafik.

Externa länkar

Qlocx officiella hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.