Qamcom GAP program application

Diarienummer 2015-03275
Koordinator Qamcom Technology Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 143 384 kronor
Projektets löptid maj 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att skapa ett genomarbetat underlag för en eventuell etablering i USA. Ett mål som uppfylldes mycket väl.

Resultat och förväntade effekter

Den förväntade effekten var att ett material som på ett objektivt sätt kan användas för att värdera en eventuell introduktion på den amerikanska marknaden, en effekt som uppnåddes mycket väl.

Upplägg och genomförande

Vid ett första besök i USA så etablerades en arbetsgrupp som systematiskt tillsammans med vår ledning arbetade med frågeställningarna. Gruppens metodik och samarbetet fungerade mycket väl och resultatet blev därefter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.