Proxy - En mjukvaruplattform för exponeringsterapi i virtual reality

Diarienummer 2014-04835
Koordinator Mimerse AB - Mimerse
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att utveckla en programvara som används till utsläckning av fobier med hjälp av exponering i virtuella verkligheter. Projektet har resulterat i en fungerande programvara med en växande skara användare. Under projektets gång har vi testat programvaran kliniskt för behandling av spindelfobi med en pilotstudie på Stockholms Universitet och kommer att genomföra en randomiserad klinisk prövning under hösten. Programvaran förväntas vara redo för kommersiell lansering efter det att studien har utförts.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är Mimerse ABs första kommersiella programvara, ett VR-program för automatisk exponeringsbehandling av spindelfobi. Mimerse AB har blivit ett etablerat namn bland svenska KBT-psykologer och forskare. ännu har inte allmänheten fått tillgång till VR-programmet. Med en lansering påbörjas uppfyllandet av den önskade samhällseffekten: att göra effektiv behandling för en av de vanligaste psykologiska problemen mer lättåtkomlig.

Upplägg och genomförande

Efter utrustning köptes in påbörjades arbetet med programmering, testning och utveckling av programvaran. Tidigt i utvecklingsprocessen lät Mimerse AB en tilltänkt målgrupp testa och ge feedback på programvaran. Löpande genom projektet förbereddes, planerades och arbetades det med frågor relaterade till pilotstudien. I slutskedet av projekttiden kommer kliniska studien att inledas på Stockholms Universitet. Tidsplanen som upprättades inför projektet har i stora drag hållits med viss försening i utvecklingen.

Externa länkar

Mimerse AB hemsida Hemsida för studie av Virtual Reality Exponeringsterapi för spindelfobi

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.