Protein expressions profilering av SLE för differentiell diagnos och prediktion/monitorering av skov

Diarienummer 2015-02051
Koordinator IMMUNOVIA AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - juli 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

IMMray biomarkörer kan särskilja systemisk lupus erythematosus (SLE) från andra autoimmuna sjukdomar (AI) med hög träffsäkerhet

Resultat och förväntade effekter

IMMray biomarkörer särskiljer systemisk lupus erythematosus (SLE) från autoimmuna (AI) sjukdomar som systemisk vaskulit, rheumatoid artrit och Sjögren syndrom med 96% träffsäkerhet.

Upplägg och genomförande

Studien innefattande 315 blodprov och var utformad för att bedöma effektiviteten hos IMMray blodbaserade biomarkörsignaturers förmåga att särskilja SLE från tre andra vanliga AI sjukdomar: RA, Sjögrens Syndrom och Systemisk Vaskulit. I studien detekterades SLE med en noggrannhet på 95% från RA-provgruppen och 99% från de friska kontrollpersonerna. Sjögrens Syndrom och Systemisk Vaskulit, detekterades av IMMray biomarkör-signaturer med 84% respektive 99%. SLE kunde också särskiljas från en pool av prover av alla andra autoimmuna sjukdomarna med en noggrannhet på 96%.

Externa länkar

Immunovia publicerade flera press meddelande om denna studie. Dessa finns på Immunovia websida under Nyheter/News

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.