Project Tube

Diarienummer
Koordinator Mobergs Mekaniska Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - december 2011
Status Avslutat