Produktion & spridning KKN

Diarienummer 2012-04026
Koordinator STIFTELSEN STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS (SSE) INSTITUTE FOR RESEARCH - Stockholm School of Economics Institute for Research
Bidrag från Vinnova 480 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet har varit att producera och sprida resultaten av programmet ´Ledarskap och arbetsorganisation inom kulturella och kreativa näringar´ och inkluderat allt som har med produktionen av själva rapporten att göra formgivning, bildbehandling, tryck, etc) samt spridning i form av ett specifikt lanseringsseminarium, framtagande av material och diverse föreläsningar. Vi har nått vårt mål.

Resultat och förväntade effekter

Målet var att producera och sprida slutrapporten från programmet ´Ledarskap och arbetsorganisation inom kulturella och kreativa näringar´ - och det har uppnåtts.

Upplägg och genomförande

Först ställde vi samman resultaten från de olika forskningsgrupperna inom programmet, därefter skrev vi en inledning och avslutning, där vi bland annat berörde eventuella policyimplikationer. Därefter gjordes rapporten om till en bok, som vi lanserade vid ett par olika tillfällen och spred till många berörda inom myndigheter, kulturella och kreativa näringar, högskolevärld, näringsliv samt andra. Utöver det har vi haft ett antal föreläsningar, några medieframträdanden samt ett halvdagsseminarium med många inbjudna.

Externa länkar

http://kreativtkapital.se/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.