Produktframtagning och öppen innovation i ekosystem av inbyggda system

Diarienummer 2013-03492
Koordinator SICS SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har behandlat produktutveckling med inbyggda system i fysiska produkter, som går mot uppkopplade tjänster med möjlighet till förändring efter produktion. Detta är centralt i industrins digitalisering och för Sakernas Internet (IoT). Projektet har studerat hur man kan utveckla ett ekosystem för öppen innovation kring produkterna, och fyra huvudfrågor har behandlats: affärsmodeller; produktarkitekturer; processer, metoder och verktyg; samt kvalitetssäkring. Likheter och skillnader med ekosystem för rena IT-tjänster har utretts.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit till kunskapsökning i relation till de fyra forskningsfrågorna, och därmed lagt en grund för industrins strategiska arbete kring att öppna upp sina produkter i ett ekosystem. I arbetet har sju företagspartners deltagit, och i flera av dessa har projektet haft direkt påverkan. Bl a har Springworks utveckling av Telia Sense direkt påverkats av deras deltagande. Resultaten har utvärderats experimentellt, och plattformen MOPED har publicerats som öppen källkod och används nu av flera organisationer. Projektet har resulterat i 12 vetenskapliga publikationer.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit en samverkan mellan två forskningspartners och sju företagspartners. Arbetet har bedrivits iterativt och organiserats i sex tekniska arbetspaket, som i sin tur har initierat tolv olika studier. I dessa har industrin deltagit i olika grad. Delar av resultaten har utvärderats empiriskt med hjälp av experimentplattformar, som även använts i några öppna workshops med externa deltagare. Projektets resultat har presenterats offentligt vid ett stort antal tillfällen med inriktning både mot industrin och akademin.

Externa länkar

Projekthemsida för ECOFES på SICS.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.