Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Principiell design av ett monteringssystem för stängda flygplansstrukturer

Diarienummer
Koordinator Swerea SICOMP AB - Produktionsteknik och Simulering
Bidrag från Vinnova 210 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet ger Flexprop, det deltagande företaget, underlag och kunskap om hur lättviktsfixturer i kolfiberkomposit som idag använda inom fordonsindustrin kan användas för tillverkning av flygplansstrukturer samt vilka fördelar detta ger. Projektet visar att lättviktsfixturer i kolfiberfiberkomposit kan vara uppåt 3 ggr lättare och 5 ggr styvare än de typer av fixturer som idag används vid flygplansmontering. Fixturerna öppnar upp för nya sätt att montera stora strukturer med hjälp av vanliga industrirobotar, något som sällan används görs i flygplansmontering.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har stärkt Flexprops kunskap om hur deras lättviktsfixturer kan användas i flygplansmontering, något de kommer använda för att nå nya kunder inom detta segment. En ny byggprincip har dessutom tagits fram och testats, något som förenklar tillverkningen samtidigt som de motsvarar de svåra tillverkningskrav som ställs inom flyg.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts främst genom analys av dagens flygplanstillverkning och jämfört denna med motsvarande tillverkning inom fordonsindustrin, samt genom analys av tillgängliga produktgeometrier som liknad flygets. Detta sätt att arbeta tar fasta på Flexprops erfarenhet och styrkor, något som är fördelaktigt för att kunna argumentera med en ny typ av kund.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 juli 2017

Diarienummer 2017-02952

Statistik för sidan