Prefabricerade byggnadskonstruktioner

Diarienummer 2015-00879
Koordinator Arbrå Balkong AB - Arbrå Industricenter
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid mars 2015 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Syftet är att få ut vårt innovativa tillgänglighetssystem på marknaden. Genom projektet har vi nått halvvägs och det saknas ett pilotprojekt/ fullskalig prototyp innan vi kan gå ut på marknaden fullt ut. Målet med projektet var att göra oss leveransklara.

Resultat och förväntade effekter

Vi är nu trovärdiga och kan visa upp att vi har både resurser och kompetens att genomföra leverans av vårt tillgänglighetssystem. Vi har tillverkat en stor jigg för de mycket stora plattformar vårt tillgänglighetssystem bygger på och är nu klara för att

Upplägg och genomförande

Samarbete för både utmaningsidentifiering såväl som lösningar på olika problem i samarbete med projektdeltagare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.