Pre-study for SICS national experimental facility for mega datacenter research

Diarienummer 2014-06214
Koordinator SICS SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien var att undersöka förutsättningarna för en datacenter forskningsanläggning, både i form av tekniska mojligheter och behov,samt kostnader och möjliga intressenter. De producerade underlagen omfattar forskningsinnehåll, teknikinnehåll, byggnad, tidplan, kostnader och finansiering.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från projektet i form av företagens stora intresse och forskarnas många projekt visar att en forsknings- och experimentanläggning för datacenterteknik behövs för att stödja utvecklingen i en växande bransch. Anläggningen skall kunna hantera forskning, testning och demonstration av frågor i hela intervallet från rena byggnadsfrågor, kylning, elmätning och annan infrastruktur, samt också lastbalansering, mjukvaruplattformar och analysalgoritmer.

Upplägg och genomförande

Upplägget att först göra behovsanalys med företag och forskare och baserat på dessa resultat göre en teknisk specifikation med ritningar och lösningsförslag var lyckosamt. Det gav möjlighet att uppskatta kostnader och intresse för en bra investeringskalkyl.

Externa länkar

SICS Swedish ICT AB har startat ett dotterbolag SICS North Swedish ICT AB som skall hantera forskningsanläggningen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.