PowerBonds

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för hållfasthetslära
Bidrag från Vinnova 1 720 100 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet var baserat på idén att kombinera avancerade mätmetoder på nanoskala, mikromekaniska simuleringsmetoder och fibermodifiering för att kunna minska råvarukostnaderna vid tillverkning av papper. Samtidigt undersöktes möjligheter att minska papperets ytvikt och förbättra körbarheten i en pappersmaskin genom att förstå samspelet mellan fiberbindningar, fibrer och nätverkets struktur med avseende på papperets styrka. KTH ansvarade för utveckling och användning av simuleringsmetoder samt samordningen av delprojektet ´Industriella tillämpningar´.

Resultat och förväntade effekter

Projektresultaten har presenterats för nio fall initierate av industrin. Presentationerna har ägt rum på plats hos de företag som deltog för att säkerställa effektiv kunskapsöverföring och givande diskussioner. Under projektet har demonstratorer producerats vilka visar på de möjligheter som finns för att öka papprets styrka och styvhet genom att modifiera fibrerna med Xylan och PEM. Demonstratorerna har visat att dessa modifieringar överensstämmer med måttlig malning utan att påverka densiteten. Effekten reproducerades på olika typer av pappersmassa.a

Upplägg och genomförande

Projektet har varit uppdelat i 6 delprojekt. Resultaten från projektet har presenterats genom lösning av konkreta fall, vilket har förbättrat samordningen mellan partners med olika bakgrunder. Inverkan av styrkeadditiver Inverkan av malning Inverkan av olika massor Samverkan mellan fibrer i vått tillstånd ´Okända´ brott Initial våtstyrka Tillverkning av fiber-fiber fogar Funktionella fibrer Projektresultaten har presenterats på plats ute hos de företag som deltog för att säkerställa effektiv kunskapsöverföring och givande diskussioner.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02233

Statistik för sidan