Power Jaws

Diarienummer 2010-02316
Koordinator TO-TECHNIC INDUSTRIUTVECKLING AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 470 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - november 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med FoU-projektet var att ta fram underlag för dels fortsatt utveckling av produkten POWER JAWS, delsmarknadsföring gentemot distributörer och slutanvändare. Swerea KIMAB har tagit fram kunskap beträffande bl a krafter, påkänningar och utslitningskriterier. Vidare har man givit rekommendationer avseende materialval och värmebehandling. För det fortsatta FoU-arbetet har också föreslagits olika åtgärder och studier. Målet med projektet i denna fas är därmed uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Genom studier av begagnade dies och rör och en FEM-analys har Swerea KIMAB givit konkreta förslag som vi kan testa i det fortsatta arbetet. Tekniskt/kommersiellt betydelsefulla kunskaper som även kan användas i marknadsföring är ett tydligt resultat av arbetet. Underlag för planering av framtida FoU-arbete är ett annat. De förväntade effekterna av projektet hittills är att förbättringar kan införas och att fortsatt arbete lättare kan planeras. Utfallet är därmed i huvudsak det förväntade.

Upplägg och genomförande

Upplägget ändrades innan projektstart efter en genomgång med Swerea KIMAB/IVF. Projektet inleddes med en preliminär studie av materialegenskaper i begagnade dies och rör varefter en FEM-analys gjordes. Resultatet som redovisats ovan gav förslag på åtgärder som kan testas såväl i egen verkstad som i fält hos kunder. Slutsatsen är att det ändrade upplägget var positivt och att projektarbetet resulterat i för företaget omfattande ny kunskap samt värdefull och direkt användbar information.

Externa länkar

www.totech.se vår marknadspartner

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.