PolyKnee

Diarienummer 2011-03765
Koordinator Promimic AB
Bidrag från Vinnova 60 000 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - december 2011
Status Avslutat