Plattform för kommunikation av innovations- och entreprenörskapsforskning

Diarienummer 2016-03535
Koordinator STIFTELSEN ESBRI - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att på olika sätt sprida forskningsbaserad kunskap om innovation och entreprenörskap samt att vara en länk mellan akademi, policy aktörer, företag/are och entreprenörer.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har inneburit att vi vidareutvecklat samtliga aktiviteter såsom t ex Entré, e-Entré, Estrad etc med fler prenumeranter och fler deltagare än tidigare år. De undersökningar som gjorts bland deltagare och prenumeranter visar att de anser sig ha nytta av våra publikationer och andra aktiviteter. Tidningen Entré har en upplaga på 18 000 exemplar och nyhetsbrevet e- Entré närmare 13 000 prenumeranter. Öppna föreläsningsserien Estrad hade i genomsnitt 120 deltagare per föreläsning.

Upplägg och genomförande

Projektet har inneburit att utveckla och driva mötesplatser, informationskanaler och informationsflöden där olika frågor och perspektiv om innovations- och entreprenörskapsfrågor lyfts fram och diskuterats. Genomförandet har gått enligt planerna.

Externa länkar

Mycket av det som plattformen inkluderar finns på ESBRIs webbplats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.