Plattform för Beteendebaserad Business Intelligence

Diarienummer 2013-02219
Koordinator INTELLEQT CONSULTING I STOCKHOLM AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - september 2014
Status Avslutat
Utlysning Tjänstelyftet - Innovationsprojekt
Ansökningsomgång Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2013

Syfte och mål

Projektet har uppnått sitt syfte att avsevärt förbättra stödet till Behavioral business intelligence tjänster genom utveckling, lansering och påbörjad försäljning av Manakin, en anpassningsbar IT plattform för konsulter som driver organisationsutveckling och förändring.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resultateffekter på tre nivåer: 1. Manakinsatsningen leder till ökad försäljning/ omsättning för Intelleqt, vi växer och anställer personal till satsningen, nu arbetar 5 personer med Manakin. 2. Genom automatisering av tidigare manuella rutiner så möjliggör Manakin skalbar tjänsteleverans för sina partners (konsultbolagen). 3. Våra slutanvändare (konsultbolagens kunder) åtnjuter markanta resultatförbättringar till följd ett sömlöst IT-stöd till inköpt organisationsutvecklingsinitiativ.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes enligt plan, vissa mjukvaruutvecklingsdelar var dock mer tidskrävande än inledande estimat uppskattade.

Externa länkar

Plattformen Manakin har en hemsida som vänder sig till potentiella kanalpartners.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.