Platform for academic quality assurance

Diarienummer 2014-04768
Koordinator INTELLEQT INFORMATION TECHNOLOGIES STHLM SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och mål med projektet var att etablera en ny vertikal för vår produkt Manakin inom Universitetsvärlden för att stödja kvalitets- och ackrediteringsarbete. Vi har fått ett kvitto på att det verkligen finns ett marknadsbehov, att vår produkt löser detta behov, samt att vi står oss mycket väl mot konkurrerande lösningar. Syftet och målet är därför uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Vi har stärkt vår position som molnleverantör av IT-stöd för ackreditering inom universitetsvärlden. Vi har även identifierat ett större mer allmänt behov för Universitet att mäta samverkan som vi kan ge IT-stöd åt. Vi har positionerat oss i linje med växande standarder avseende identitetshantering med SWAMID och ORCID, det bäddar för internationell expansion. Vi förväntar oss fortsatt mycket god tillväxt inom vertikalen.

Upplägg och genomförande

Projektet skulle gagnats av att tidigare fokuserat på att definiera kundernas, dvs. universitetens, inköpsprocess. Projektet skulle gagnats av att förstå och tidigare integrera mot ORCID och SWAMID. I övrigt var upplägg och genomförande enligt plan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.