Pipelinerapport 2014

Diarienummer 2013-05519
Koordinator SwedenBIO Service AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att öka kunskapen om svenska biotech- och läkemedelsföretag som forskar fram nya läkemedel med fokus på projekt som nått klinik, fas I-III. Genom att föra en kartläggning av relevanta företag, skicka en enkät och därefter summera resultatet i en rapport finns nu ett material att sprida.

Resultat och förväntade effekter

En rapport har tagits fram enligt plan och samband med lansering har rapporten uppmärksammats i media. Detta resultat är enligt förväntan. Undersökningen genomfördes under andra halvan av 2014 och sammanställdes under hösten. Rapporten presenterades i samband med SwedenBIOs CEO Summit den 3 december och projektet anses därmed ha genomförts.

Upplägg och genomförande

Initialt gjordes en mappning av potentiella företag som är verksamma inom aktuellt område. Informationen baseras på tidigare års rapporter och sökningar i databaser m.m. Företagen bjöds in att fylla i en webbenkät med frågor om deras utvecklingsprojekt. En rapport sammanställs med fokus på projekt i fas I-III.

Externa länkar

Sida på SwedenBIOs webb där vi länkar till alla pipelinerapporter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.