Pilotprojekt för test- och demonstrationsanläggningar hos RISE

Diarienummer 2013-04629
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - RISE AB
Bidrag från Vinnova 31 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Pilotprojektet skulle utgöra stöd för det gemensamma erbjudande som utvecklingsprojektet tog fram för att tillgängligöra test-och demonstrationsanläggningar vid RISE instuten och öka utnyttjandet av dem. De 10 pilotprojekten har haft ett aktivt erfarenhetsutbyte med utvecklingsprojektet och bidragit till ett erbjudande med bred acceptans bland instituten. Pilotprojekten implementerade erbjudandet vid sina respektive anläggningar och ökade användningen.

Resultat och förväntade effekter

Pilotprojekten har deltagit vid gemensama workshops tillsammans med utvecklingsprojektet och även deltagit vid enskilda riktade aktiviteter som utvecklingsprojektet genomfört för att ta fram de gemensamma erbjudandet för RISE instuens test- och demonstrationsanläggningar. Pilotprojekten har genomfört sina planerade aktiviteter inom respektive pilotprojekt och har alla ökat deltagandet av SMF och UoH vid de test- och demonstrationsanläggningar som ingick. Under den första fasen av projektet har 62 nya SMF och 21 nya användare vid lärosäten utnyttjat anläggningarna.

Upplägg och genomförande

De 10 pilotprojekten gavs olika inriktningar som täckte en eller flera av de områden för att uppfylla målen i strategin. Följande pilotprojekt arbetade med de olika områdena: I) Samarbete med nya partners 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 II) Anpassning av befinliga anläggningar till nya kundsegment 1,2,3,4,5,7,8,9 III)Internationalisering 1,6,7,8,9,10 IV) Identifering av ToD-anläggningar för nya behov 3,4,5,6,10 5 av de 10 pilotprojekten har efter genomfört projekt fått möjlighet bredda sina inriktningar inom de områden som de inte arbetade med under denna omgång.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.