Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pharem Filtration System installation och utveckling för att rena läkemedelsrester vid reningsverk

Diarienummer
Koordinator Pharem Biotech AB
Bidrag från Vinnova 1 265 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - juni 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet var att stresstesta tekniken, etablera leverantörskedja för produktion och service av systemet, samt att köra systemet ute hos kund. Tidigt i projektet stötte det på problem runt stresstestning av tekniken. Stora tekniska förändringar krävdes för att lösa detta problem. Resultatet blev en ny lösning som gav bättre resultat och livslängd, samt att det klarade alla stresstester. Etablering av leverantörskedjor utfördes men på grund av dessa tidiga tekniska problem uppnåddes inte full körning av systemet ute hos kund.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i att tekniken gett mycket goda resultat i testbäddsmiljö och kan leverera en mycket konkurrenskraftig produkt till marknaden. Projektet har på grund av goda resultat gett ökat intresse från externa aktörer och gett ökad finansiering av projektet. Detta leder till utökat projekt i ambition och aktiviteter för fortsatt etablering av Pharem Filtration System. Projektet har även lett till efterfrågan av industriella applikationer av systemet och gett nya kommersiella spår för tekniken.

Upplägg och genomförande

Inom projektet fanns ej utrymme för komplikationer. Dessa komplikationer ledde till mer utdragen process som lett till att alla projektmål ej uppnåtts. De aktiviteter som utförts har skett på mycket väl fungerande sätt med god kommunikation till externa aktörer som lett till ökad finansiering till Pharem Filtration System och bygger för en snar och framgångsrik lansering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04833

Statistik för sidan