Pericytes a new target for the treatment of central nervous system lesions

Diarienummer 2013-03161
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Bidrag från Vinnova 10 500 kronor
Projektets löptid juli 2013 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med detta projekt var att samarbetsparterna, Dr. Göritz, vid Karolinska Institutet och M. Orre, vid The Netherlands Institute for Neuroscience, skulle träffas för att planera ett projekt, för vilket de ämnade söka ´VINNMER Marie Curie Incoming grant´ för. Målet var att planera, utforma och slutföra en ansökan till ´VINNMER Marie Curie Incoming grant´. Detta mål har nu uppfyllts och en ansökan för ett välplanerat projekt har sammanställts.

Resultat och förväntade effekter

Detta planeringsprojekt resulterade in en välutformad projektplan och anslagsansökan för ´Pericytes a new target for the treatment of multiple sclerosis lesions´ som ämnar undersöka om pericyter bidrar till ärrbildning som uppkommer i hjärna och ryggmärg i en multipel skleros (MS) musmodell samt om en modulering av dessa celler förbättrar sjukdomsförloppet och funktionen hos dessa möss. Projektet ämnar även finna molekylära mekanismer för pericyt-deriverad ärrbildning och att validera dessa resultat i human MS post-mortem hjärnvävnad från The Nehterlands Brain Bank.

Upplägg och genomförande

Forskaren, M. Orre, besökte Karolinska Institutet under en veckas period for att planera, utforma och färdigställa en ansökan till ´VINNMER Marie Curie Incoming grant´. Detta upplägg var givande och resulterade i en ansökan och ett välplanerat upplägg for projektet ´Pericytes a new target for the treatment of multiple sclerosis lesions´, som samarbetspartnerna Karolinska Institutet, The Netherlands Institute for Neuroscience och The Netherlands Brain Bank kommer att skicka in en anslags ansökan för, med M. Orre som projektledare, senast den 17 September 2013.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.