Peptid för hämning av infektion and inflammation

Diarienummer 2013-04473
Koordinator in2cure AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Det finns ett stort behov av innovativa lösningar för att optimera sårläkning, samt minska risk för infektion och inflammation i samband med användning av olika biomaterial. in2cure har i detta projekt utvecklat produkter funktionaliserade med TCP-25, påvisat en terapeutisk effekt av dessa, utvärderat marknadsbehov och regulatoriska krav, och fastställt terapiindikationer.

Resultat och förväntade effekter

in2cure har verifierat TCP-25 konceptet - som innefattar prevention av infektion, samt reduktion av endotoxinmedierad inflammation under sårläkning. TCP-25 har utvecklats som en formulering, men även som ett tillägg till sårkompresser. Regulatoriska analyser (stabilitet, toxikologi, farmakokinetik) har alla genomförts med lyckat resultat. En analys av patientbehov och marknad, kostnadsaspekter, och regulatoriska krav har genomförts och en plan mot klinisk utveckling av produkten har bestämts.

Upplägg och genomförande

Projektets olika delmoment har innefattat en teknisk verifiering av effekter i olika biomaterial, utveckling av en gelprodukt, analys av marknader, kundbehov, och indikationsområden, arbete med IPR, samt regulatoriska aspekter. in2cure har under projektet etablerat ett projektteam bestående av regulatorisk expertis och projektledning, affärsexpertis, har samarbeten med CROs och tillgång till rådgivning på SmiLe inkubatorn Medicon Village, och samarbetar med Lunds Universitet.

Externa länkar

in2cure´s website

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.