Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Peptid för hämning av infektion and inflammation

Diarienummer
Koordinator in2cure AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Det finns ett stort behov av innovativa lösningar för att optimera sårläkning, samt minska risk för infektion och inflammation i samband med användning av olika biomaterial. in2cure har i detta projekt utvecklat produkter funktionaliserade med TCP-25, påvisat en terapeutisk effekt av dessa, utvärderat marknadsbehov och regulatoriska krav, och fastställt terapiindikationer.

Resultat och förväntade effekter

in2cure har verifierat TCP-25 konceptet - som innefattar prevention av infektion, samt reduktion av endotoxinmedierad inflammation under sårläkning. TCP-25 har utvecklats som en formulering, men även som ett tillägg till sårkompresser. Regulatoriska analyser (stabilitet, toxikologi, farmakokinetik) har alla genomförts med lyckat resultat. En analys av patientbehov och marknad, kostnadsaspekter, och regulatoriska krav har genomförts och en plan mot klinisk utveckling av produkten har bestämts.

Upplägg och genomförande

Projektets olika delmoment har innefattat en teknisk verifiering av effekter i olika biomaterial, utveckling av en gelprodukt, analys av marknader, kundbehov, och indikationsområden, arbete med IPR, samt regulatoriska aspekter. in2cure har under projektet etablerat ett projektteam bestående av regulatorisk expertis och projektledning, affärsexpertis, har samarbeten med CROs och tillgång till rådgivning på SmiLe inkubatorn Medicon Village, och samarbetar med Lunds Universitet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-04473

Statistik för sidan